Indisch album.nl

Sommige pagina’s op Indischalbum.nl zijn nog altijd niet goed te lezen en te zien door de ongevraagde overgang naar een nieuwe provider. De site werk ik momenteel niet meer bij. Zodra ik mijn abonnement opzeg, gaat de website bij de huidige provider uit de lucht. Bezoekersreacties spoorden mij echter aan om de mogelijkheden te verkennen om de bijzondere foto’s en verhalen elders op internet onder te brengen. Dit brengt wel veel handwerk met zich mee. Hopelijk lukt het mij om de bijzondere foto’s en verhalen online opnieuw een plek te geven. Wordt vervolgd.