Herdenken

Vandaag, zestig jaar geleden, kwam met de capitulatie van Japan daadwerkelijk een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op vele plaatsen in de wereld wordt dit feit herdacht.
Mijn grootvader haalde de bevrijding van Nederlands-Indië op 15 augustus 1945 niet. Hij stierf op 22 maart 1944 in Japans krijgsgevangenschap. Ik schreef er over in Gevangene 184 .
Op de website van De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 is veel informatie te vinden over die bewogen jaren en over het waarom van herdenken op 15 augustus (zie rubriek Waarom herdenken).
‘Herdenken is telkens opnieuw zoeken naar een verhouding tot het verleden […]’
(Bron: NRC Handelsblad, Paul Scheffer, 1995).